Alt om migrering fra selskaber til foreninger
Læs seneste nyt om processen fra selskaber til børsnoterede foreninger.

Formuepleje Epikur

Formuepleje Epikur er et skattefrit investeringsselskab, der ud fra Nobelprisbelønnede investeringsmodeller investerer i obligationer og aktier med en kombination af egenkapital og lånekapital. Den lånte kapital kan være optaget i hjemlige danske kroner såvel som i forskellige udenlandske valutaer. Via Formuepleje Epikurs faktaside her på selskabets egen hjemmeside og på siden "Formueplejeselskaberne på tværs" i Magasinet FORMUE findes der opdaterede nøgletal for fordelingen i den aktuelle portefølje. Selskabet Formuepleje Epikur er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, og det samme er seks andre Formueplejeselskaber.

En del af Formuepleje A/S

Formuepleje Epikur blev oprettet i 1991 og er et af i alt ni selskaber, som administreres af Formuepleje A/S. Selskabet har cirka 2000 aktionærer. Det investeringsteoretiske afsæt for hele Formueplejekonceptet blev lagt tilbage i 1988. Her skabte stifterne af Formuepleje A/S, Erik Møller og Claus Hommelhoff Formuepleje Safe, som dengang havde navnet Plan Safe, ud fra Nobelprisbelønnede teorier om porteføljestruktur. Til dato er Formuepleje Safe det største aktieselskab under Formueplejeparaplyen. For samtlige selskaber er det klare mål at skabe størst muligt afkast i forhold til den deklarerede risiko.

Epikurs filosofi og historie

Investeringsselskabet Formuepleje Epikur har sit navn fra den græske filosof Epikur. Epikurs filosofi bestod af tanker om, at sand lykke findes i det rolige og eftertænksomme liv, hvor man passer det nære. Specifikt nævner Epikur sin have, hvor der er ro og fred. Epikuræisk tankegang opfordrer mennesket med den frie vilje til aldrig at leve umådeholdent og i dekadence. Epikur repræsenterer eftertænksomhed og lønsomhed ud fra tanken om menneskets mulighed for altid at kunne vælge.

En varedeklareret investering i danske obligationer og globale aktier

Investeringsselskabet Formuepleje Epikurs målsætning er at skabe et afkast på minimum 85 procent over fem år. Selskabet administreres af Formuepleje A/S, der har hovedsæde i Aarhus og en afdeling i Hellerup. Nøje vurderede investeringer indenfor det mandat, Formuepleje har som kapitalforvalter for Formuepleje Epikur, skaber stabilitet og tryghed gennem langsigtede investeringsstrategier for selskabets investorer.

Selskabet Formuepleje Epikur hører under Formueplejeselskabernes kategori "klassiske selskaber" og er sammensat af stærke solide danske obligationer og globale aktier fra gennemanalyserede multinationale selskaber. Investeringsstrategien følger tangentporteføljeteorien, og der geares efter selskabets udarbejdede forskrifter.

Alle Formueplejeselskaberne er varedeklarerede, så risikomærkningen er let at se og forholde sig til for investorer. Således er Formuepleje Epikur indplaceret risikomæssigt sammen med de øvrige Formueplejeselskaber som perler på en snor. Rådgiverteamet hos Formuepleje står klar med råd og vejledning om risikovurdering, kapitalforvaltning og yderligere informationer om Formuepleje Epikur i både Aarhus og i Hellerup.

Velkommen til Formuepleje Epikur!